weblogs

Voor het onderwerp heb ik een aantal webartiekelen¬†rijtje gezet. In dit artikel wordt uiteengezet wanneer het is toegestaan persoonsgegevens te verwerken en wat de uitspraak van de hoge raad op 9 september 2011 hieraan heeft toegevoegd. er wordt hier beschreven dat¬†bij elke gegevensverwerking moet zijn voldaan aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. G. Rimen,…

Read More