weblogs

Voor het onderwerp heb ik een aantal webartiekelen rijtje gezet. In dit artikel wordt uiteengezet wanneer het is toegestaan persoonsgegevens te verwerken en wat de uitspraak van de hoge raad op 9 september 2011 hieraan heeft toegevoegd. er wordt hier beschreven dat bij elke gegevensverwerking moet zijn voldaan aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. G. Rimen,…

Read More