rechtvaardigingsgrond maakt belangenafweging niet overbodig

HR 09-09-2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ8097 De hoge raad heeft uitspraak gedaan over een zaak waar de verzoeker een kleine betalingsachterstand had op diens doorlopend krediet met Satander als kredietverstrekker. de verzoeker heeft na enkele brieven en twee BKR-registraties het gehele bedrag betaald. De kredietverstrekker weigert echter de registraties te schrappen. De hoge raad kijkt in dit geval…

Read More

Gedraging van geregistreerde heeft invloed op toetsing aan proportionaliteit en subsidiariteit.

Rb. Noord-Holland 26-11-2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:11680, NJF 2016/123 De rechter heeft een verzoek tot het verwijderen van een negatieve BKR-registratie afgewezen. Voordat een kredietverstrekker een negatieve BKR-registratie uitvoert dienen de belangen aan de proportionaliteit- en subsidiariteits-eisen te worden onderworpen. Hierbij zal moeten worden gekeken of de gevolgen van de registratie in verhouding staat tot het te dienen doel van de…

Read More