rechtvaardigingsgrond maakt belangenafweging niet overbodig

HR 09-09-2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ8097 De hoge raad heeft uitspraak gedaan over een zaak waar de verzoeker een kleine betalingsachterstand had op diens doorlopend krediet met Satander als kredietverstrekker. de verzoeker heeft na enkele brieven en twee BKR-registraties het gehele bedrag betaald. De kredietverstrekker weigert echter de registraties te schrappen. De hoge raad kijkt in dit geval…

Read More