Overig

 Art. 8 Wbp uitgelegd door Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit persoonsgegevens heeft op haar site een toelichting staan van de limitatieve opgesomde rechtvaardigingsgronden die tot verwerking van persoonsgegevens kunnen leiden. Ook komen de uitzonderingen uit art. 7 en 8 Wbp aan bod en is er een opsomming van interessante jurisprudentie. Autoriteit Persoonsgegevens ‘Artikel 8 Wbp‘ https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wbp-naslag/hoofdstuk-2-voorwaarden-voor-de-rechtmatigheid-van-de-verwerking-va-1 Oneens met uw…

Read More