Regelgeving

in dit dossier heb ik twee wetsartikelen opgenomen die worden toegepast bij de toetsing van de beginselen die moeten worden overwogen om te kijken of een persoon onevenredig in zijn belang wordt getroffen bij het maken van een BKR-registratie. Art. 8 Wbp Artikel 8 Wet bescherming persoonsgegevens is van belang waneer de vraag wordt gesteld of een kredietverstrekker…

Read More