Niet ontvangen vooraankondiging en meer dan 5 jaar geëindigd hypotheekrecht leidt niet tot verwijdering gegevens.

Hof Arnhem-Leeuwarden, 31-05-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:4289 Een schuldenaar die een hypotheek heeft afgesloten bij de Rabobank raakt in financieel zwaar weer. Het hypotheekrecht wordt uitgevoerd en een restschuld blijft staan. Meer dan vijf jaar later verzoekt de schuldenaar de voorzieningen rechter de Rabobank te veroordelen tot medewerking aan het verwijderen van de BKR-registratie. Hierbij voert de schuldenaar aan…

Read More

rechtvaardigingsgrond maakt belangenafweging niet overbodig

HR 09-09-2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ8097 De hoge raad heeft uitspraak gedaan over een zaak waar de verzoeker een kleine betalingsachterstand had op diens doorlopend krediet met Satander als kredietverstrekker. de verzoeker heeft na enkele brieven en twee BKR-registraties het gehele bedrag betaald. De kredietverstrekker weigert echter de registraties te schrappen. De hoge raad kijkt in dit geval…

Read More

Gedraging van geregistreerde heeft invloed op toetsing aan proportionaliteit en subsidiariteit.

Rb. Noord-Holland 26-11-2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:11680, NJF 2016/123 De rechter heeft een verzoek tot het verwijderen van een negatieve BKR-registratie afgewezen. Voordat een kredietverstrekker een negatieve BKR-registratie uitvoert dienen de belangen aan de proportionaliteit- en subsidiariteits-eisen te worden onderworpen. Hierbij zal moeten worden gekeken of de gevolgen van de registratie in verhouding staat tot het te dienen doel van de…

Read More

Hoge restschuld onvoldoende voor nadelige BKR-registratie

Hof Amsterdam 29 maart 2016 ECLI:NL:GHAMS:2016:1187, Prg 2016/128 Een schuldenares kon door een nadelige BRK-registratie geen hypothecaire lening krijgen. De BKR-registratie betrof een code drie registratie waarbij de kredietverstrekker een bedrag van €250.- of meer heeft moeten afboeken. Deze was afkomstig van een lening die de schuldenares had afgesloten met de kredietverstrekker. Van dit krediet is de rente betaalt. Echter was de…

Read More

Bank veroordeeld tot verwijdering van na aflossing geplaatste BKR-registratie

– Rb. Amsterdam 13-10-2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:6630, NJF 2017/16   Een klant verzoekt de rechter om ING Bank te veroordelen tot de verwijdering van een negatieve BKR-registratie. Deze registratie had betrekking op een betalingsachterstand van hypotheeklasten die ten tijden van deze registratie al reeds was afbetaald. Al eerder had een voorzieningenrechter het oordeel geveld dat een code drie registratie…

Read More