Litratuur

de volgende boeken hebben betrekking op de werking van de Wbp:   Holvast 2004 J. Holvast, Awb en bescherming van persoonsgegevens, Deventer: Kluwer Winter 2009 H.B. Winter, Wat niet weet, wat niet deert : een evaluatieonderzoek naar de werking van de Wet bescherming persoonsgegevens in de praktijk, Den Haag: Boom Juridische uitgevers  

Read More

Nieuwsberrichten

Het AD schrijft dat mobiele telefoons waarbij de waarde €250.- of weer bedraagt ook moeten worden opgenomen bij het BKR register. voorheen gold hier een gedoogbeeld voor, dit moet echter anders. Telefoonmaatschappijen slaagden er niet in om zelf met een geschikte gedragscode te komen. De registratie kan gevolgen hebben voor het aanvragen van een hypotheek. ‘Nieuwe…

Read More