Voor het onderwerp heb ik een aantal webartiekelen rijtje gezet.

  1. In dit artikel wordt uiteengezet wanneer het is toegestaan persoonsgegevens te verwerken en wat de uitspraak van de hoge raad op 9 september 2011 hieraan heeft toegevoegd. er wordt hier beschreven dat bij elke gegevensverwerking moet zijn voldaan aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.
  2. In dit artikel wordt uiteengezet welke registraties codes er allemaal zijn en wat deze inhouden. Verder wordt er beschreven hoe de registratie in zijn werk gaat en wat hier voorafgaand bij moet gebeuren. Zo moet er een vooraankondiging komen en zal moeten worden gekeken naar alternatieve oplossingen.
  3. Dit artikel zet de mogelijkheden uiteen waneer iemand een negatieve BKR registratie heeft en van mening is dat deze persoon onevenredig in zijn belangen is getroffen. Zo is er een verzoekschriftprocedure geregeld in art. 46 Wbp en bestaat er een mogelijkheid om het geschil bij de BKR geschillencommissie voor te leggen.
  4. In dit vierde artikel wordt nog eens teruggekomen op de uitspraak van de hoge raad op 9 september 2011. de schrijver quote hier de belangrijkste delen uit het arrest van de Hoge Raad.