Art. 8 Wbp uitgelegd door Autoriteit Persoonsgegevens.

De Autoriteit persoonsgegevens heeft op haar site een toelichting staan van de limitatieve opgesomde rechtvaardigingsgronden die tot verwerking van persoonsgegevens kunnen leiden. Ook komen de uitzonderingen uit art. 7 en 8 Wbp aan bod en is er een opsomming van interessante jurisprudentie.

Autoriteit Persoonsgegevens ‘Artikel 8 Wbp‘ https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wbp-naslag/hoofdstuk-2-voorwaarden-voor-de-rechtmatigheid-van-de-verwerking-va-1

Oneens met uw BKR-registratie? het stappenplan van BKR

Voor iedereen die het niet eens is met zijn BKR registratie heeft BKR een stappenplan in elkaar gezet met stappen die men kan ondernemen tegen deze registratie. In dit stappenplan wordt aangegeven dat de persoon in kwestie eerst de kredietverstrekker moet verzoeken de registratie aan te passen of ongedaan te maken. Verder kan men naar een geschillencommissie. In het stappenplan staan een aantal handige tips en natuurlijk aan welke voorwaardes iemand moet voldoen om in behandeling genomen te kunnen worden bij deze geschillencommissie.

Klik hier voor de brochure.

 

Handleiding voor verwerkers van persoonsgegevens

Het ministerie van justitie heeft een handleiding uitgebracht waar alle eisen in staan waaraan verwerkers van persoonsgegevens moeten voldoen. In deze Handleiding wordt verdere uitleg gegeven over de Wbp en welke gegeven aan zijn te merken als persoonsgegevens.

J.J. Linnemann & L.B. Sauerwein ‘Handleiding voor verwerkers van persoonsgegevens‘ ministerie van justitie. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2006/07/13/handleiding-wet-bescherming-persoonsgegevens