Hof Arnhem-Leeuwarden, 31-05-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:4289

Een schuldenaar die een hypotheek heeft afgesloten bij de Rabobank raakt in financieel zwaar weer. Het hypotheekrecht wordt uitgevoerd en een restschuld blijft staan. Meer dan vijf jaar later verzoekt de schuldenaar de voorzieningen rechter de Rabobank te veroordelen tot medewerking aan het verwijderen van de BKR-registratie. Hierbij voert de schuldenaar aan nooit een vooraankondiging van de registratie te hebben ontvangen en dat de hypothecaire lening al langer als vijf jaar is ontbonden. de voorzieningenrechter oordeelt dat een niet ontvangen vooraankondiging en meer dan 5 jaar geëindigd hypotheekrecht niet leidt tot verwijdering gegevens. Hierbij zijn de belangen van de schuldenaar afgewogen tegen de proportionaliteit en subsidiariteit van het te dienen doel van de registratie. Deze is ertoe gericht de consument te beschermen tegen ondraagbare financieele lasten. De restschuld kan worden gezien als een nog reeds bestaande betalingsverplichting. Tevens is opvallend aan deze zaak dat bij de registratie van deze gegevens bij BKR een fout is gemaakt en twee gegevens zijn verwisselt. De bank mocht nadat dit was ontdekt BKR verzoeken de gegevens te verbeteren en in overeenstemming met de werkelijke situatie te brengen. Dit kon niet worden gezien als nieuwe inschrijving.