de volgende boeken hebben betrekking op de werking van de Wbp:

 

Holvast 2004
J. Holvast, Awb en bescherming van persoonsgegevens, Deventer: Kluwer

Winter 2009
H.B. Winter, Wat niet weet, wat niet deert : een evaluatieonderzoek naar de werking van de Wet bescherming persoonsgegevens in de praktijk, Den Haag: Boom Juridische uitgevers