HR 09-09-2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ8097

De hoge raad heeft uitspraak gedaan over een zaak waar de verzoeker een kleine betalingsachterstand had op diens doorlopend krediet met Satander als kredietverstrekker. de verzoeker heeft na enkele brieven en twee BKR-registraties het gehele bedrag betaald. De kredietverstrekker weigert echter de registraties te schrappen. De hoge raad kijkt in dit geval of de in de wet  genoemde limitatief opgesomde rechtvaardigingsgronden een belangenafweging van de beschikbare gegevens overbodig maakt. De raad heeft geoordeeld dat dit niet het geval is. Als de betrokkene erop wijst dat bij een bepaalde verwerking van gegevens met zijn belangen onvoldoende rekening is gehouden, zal de verwerker de afweging alsnog moeten maken op basis van de dan bekende feiten en omstandigheden.