Rb. Noord-Holland 26-11-2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:11680, NJF 2016/123

De rechter heeft een verzoek tot het verwijderen van een negatieve BKR-registratie afgewezen. Voordat een kredietverstrekker een negatieve BKR-registratie uitvoert dienen de belangen aan de proportionaliteit- en subsidiariteits-eisen te worden onderworpen. Hierbij zal moeten worden gekeken of de gevolgen van de registratie in verhouding staat tot het te dienen doel van de BKR registratie.

Verzoeker heeft een creditcard bij ICS International N.V. en boekt hiermee een vakantiehuis. Tussen de reisorganisatie en de verzoeker ontstaat een geschil. De betaling laat verzoeker intrekken. Achteraf is vastgesteld dat deze intrekking onterecht blijkt. De verzoeker weigert te betalen en doet dit pas waneer verzoeker is veroordeeld per verstekvonnis. na meerdere aanmaningen en een BKR-registratie.

De rechter heeft in zijn motivatie opgenomen dat de gedragingen van de verzoeker zwaar mee hebben geteld. met name de wijze waarop de verzoeker door gebruik van onwaarheden de betaling heeft laten intrekken. tevens werdt het feit dat de verzoeker het financieel nadeel van een geschil met de betreffende reisorganisatie jarenlang op de schouders van ICS heeft laten rusten meegenomen in de overweging. De kredietverlener was immers geen partij binnen dit geschil.