BKR-REGISTRATIES VERWIJDEREN. HET GAAT NIET ZOMAAR

De recente nieuwsberichten omtrent de waarschuwingen van Bureau Krediet Registratie (BKR) om niet in zee te gaan met partijen die claimen uw kredietregistraties als sneeuw voor de zon te laten verdwijnen heeft mijn aandacht getrokken. Ik besloot eens op onderzoek uit te gaan en kwam dan ook terecht op de volgende vraag: in welke gevallen het mogelijk is om een negatieve kredietregistratie te laten verwijderen? Hierbij heb ik gekeken naar wat de procedure is voordat een registratie tot stand komt en welke overwegingen er gemaakt dienen te worden voor een negatieve code in het register wordt opgenomen.Dit dossier bestaat uit drie categorieën. Jurisprudentie, webdocumenten en attenderingen. Deze zijn per kop in de bovenste menubalk verdeeld en zal ik hieronder toelichten.

JURISPRUDENTIE

In dit dossier heb ik vijf maal jurisprudentie opgenomen. De belangrijkste zaak betreft de uitspraak van de hoge raad die nadere invulling geeft op art. 8 Wpb waarin wordt bepaald dat als een betrokkene nadere gegevens verschaft, dit kan leiden tot een heroverweging van de belangen opgenomen. Hierbij worden ze getoetst aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit bij deze overige vier uitspraken worden de beginselen toegepast in verschillende situaties.

WEBDOCUMENTEN

In deze sectie van dit dossier staat de regelgeving die van toepassing is opgenomen. Gezien bij de vraag of een BKR-registratie wel of niet terecht is. Om te beginnen is de regelgeving opgenomen. Deze is natuurlijk aangevuld met de memorie van toelichting onder het kopje kamerstukken. En overige aanvullende bestanden over die de invulling over persoonsgegevens of de procedure van de verwerking nader toelichten.

ATTENDERINGEN

De attenderingen zijn te verdelen in twee categorieën. literatuur en nieuwsberichten.  Zoals eerder aangegeven is de BKR recent nog in het nieuws geweest met de zaak met Dynamiet Nederland, maar ook zijn er nieuwtjes over het gedoogbeleid van de kredietregistratie omtrent mobiele telefoons en veranderingen omtrent de omgang met verzoeken tot verwijdering van BKR-registraties.